MOTLLES D'INJECCIÓ


PROTOTIPS

A Molpen SA, fem motlles prototip on s'aplica la mateixa tecnologia que el motlle d'ús industrial amb l'objectiu de simular el rendiment, les toleràncies i acabats del motlle d'alta producció, optimitzant així les propietats mecàniques de la peça i el bon funcionament del motlle.


MULTICAVITAT

Els motlles d'alta producció que construïm són altament fiables. Els circuits de refrigeració es dissenyen de forma compensada que asseguren un rendiment òptim del motlle, aconseguint el resultat i els requisits de producció prevists pel nostre client.


SANDVITX

A Molpen SA, tenim experiència en motlles tipus Sandvitx per a donar solucions específiques a les necessitats de producció dels nostres clients.


BI-INJECCIÓ O MULTICOMPONENTS

La nostra experiència ens permet dissenyar i fabricar motlles de bi-injecció amb èxit.


SECTOR COSMÈTIC


Som especialistes en la fabricació de motlles per al sector cosmètic. En el disseny i fabricació del motlle, seguim totes les especificacions requerides pel client i som especialment acurats en els acabats del producte final.